Felanmälan – Fastighet

JMs Kundservice

Tel. 020-731 731
E-mail: kundservice@jm.se
Öppettider: Mån-tor 07.00-16.00, fre 07.00-14.00.
Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om något inträffar på funktioner i din bostad kan du under garantitiden kontakta JM Kundservice. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler. Fel som gäller gemensamma ytor såsom innergården eller trappuppgång, anmäls i första hand till styrelsen

Garantitid

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka två år efter slutbesiktningen. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.
Efter garantibesikningen anmäls fel som täcks av garantin skriftligen enbart av bostadsrättsföreningens styrelse till JM på webbformulär ”Reklamation år 3-5 ” som finns på www.jm.se > Om JM > Kontakta oss.

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon 020-731 73.
Detta bör undvikas och ska endast ske:

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Hiss

Vid fel på hissen, kontakta leverantören Kone direkt. Tel: 0771-50 00 00 E-post: kundcenter@kone.com