Dörrar

 

Tamburdörrar

Alla tamburdörrar (lägenhetsentrédörrar) har lås som kan ställas i serviceläge. För att dörren ska kunna öppnas med servicenyckel måste sjutillhållarlås/säkerhetslås vara olåst.

Se instruktionsfilm ang. hur man sätter dörren i serviceläge här.

Entrédörrar och källardörrar

Alla entré- och källardörrar har elektriska dörröppnare med tre olika lägen: automatisk öppning (normalläge), manuell öppning samt uppställning. Läget ändras via knapp på sidan av boxen ovanför dörrarna.

Använd den inbyggda uppställningsfunktionen om ni behöver ställa upp dörren vid exempelvis flytt av möbler och föremål. Det är inte tillåtet att ställa upp dörren med en kil eller annat föremål samtidigt som den står i automatiskt läge eftersom detta skadar motorn. Boende som anlitar tex. leverantörer och flyttföretag ansvarar för att informera dessa om hur dörrarna ställs upp. Glöm inte heller att ställa tillbaka dörren i automatiskt läge efter att ni använt uppställningsfunktionen!