Balkong och uteplats

För att göra balkongen/uteplatsen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på den. Inred din balkong/uteplats med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor på balkongen så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser och BALKONGINKLÄDNAD

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse.

Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening. Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad. Endast följande fabrikat och färg är tillåten!

Fabrikat: Sandatex
Färg: NCS S 4000-N (grå)

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

GRILLNING

Det råder förbud mot all typ av grillning med öppen låga (gasol, kol, etc.) på balkonger och uteplatser i föreningen. Detta då det är en brandrisk, och oset sprids in i lägenheter via friskluftsintag.