Värme

Varför är det så kallt i lägenheten?

Vintertid ska temperaturen i din lägenhet hålla ca 21 grader (detta är en grad över Socialstyrelsens rekommendation). Du mäter temperaturen i din lägenhet en meter från vägg och ca en meter från golvet. Om inomhustemperaturen ändå är lägre kan du kontrollera att inget täcker för termostat och element såsom möbler, gardiner eller elementskydd, vilket förhindrar att värmen sprider sig i rummet. Kontakta styrelsen om du har säkerställt detta och temperaturen ändå uppmäter en lägre temperatur.

Det drar kallt bakom elementen, varför?

I din bostad tillförs bostadens friskluft utifrån genom tilluftsdon som är placerade bakom elementen. Elementet värmer upp den tillförda uteluften samtidigt som luften har en avkylande effekt på elementet. Detta kan kännas vid den nedre delen av elementet och gör även att golvet precis under tilluftsdonet kan upplevas kallt, vilket är helt normalt.
Obs! Stäng inte av ditt element vintertid då elementet kan frysa sönder av den kalla uteluften. 

Det är kallt på golvet, varför?

Vintertid ska temperaturen i din lägenhet hålla ca 21 grader (vilket är en grad över Socialstyrelsens rekommendation). Temperaturen mäts en meter från vägg och ca en meter från golvet. Vintertid, när det är kallt ute sker alltid ett visst kallras från ytterväggarna in i din lägenhet, framförallt via fönstren. Kall luft som är lättare än varm luft trycks ned mot golvet medan den varma luften stiger uppåt. Eftersom din lägenhet inte är utrustad med golvvärme blir temperaturen vid golvnivå då något lägre än i vistelsezonen. Detta är inget som är specifikt för JM lägenheter, det gäller alla bostäder som inte är utrustade med golvvärme.

Kontakta styrelsen om temperaturen i rummet mätt en meter från vägg och ca en meter från golv understiger 21 grader, och du har säkerställt att inga möbler, gardiner eller elementskydd täcker för termostat och element.