Sophantering & källsortering

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning. Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Behöver du tips och hjälp med hur du ska sortera ditt avfall? Använd Uppsala Vattens sorteringsguide!

hushållsavfall

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i ett gemensam soprum nära trapphusentrén på Kungsängsgatan 59G eller Viragatan 9, se nedan vad som kan lämnas i respektive rum.

OBS! Sedan 2021 är det i Uppsala endast tillåtet använda papperspåsar för sopsortering av matavfall. För mer info se: Papperspåse för matavfall | uppsalavatten.se

Kungsängsgatan 59G:

 • Komposterbart
 • Brännbart
 • Tidningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Glas (ofärgat och färgat)
 • Metallförpackningar
 • Batterier
 • Mindre ljuskällor

Viragatan 9:

 • Komposterbart
 • Brännbart
 • Tidningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
Grovsopor

Grovsopor som till exempel wellpapp, större emballage och möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

Vår närmaste återvinningscentral finns i Fyrislund (Arkgatan 14) och har generösa öppettider. Klicka här för att komma till kommunens hemsida.