El

I din JM-lägenhet har du ett el-centralskåp där all el kommer in i bostaden. Från skåpet leds sedan elen ut i din lägenhet. I skåpet sitter automatsäkringar (vilka har ersatt den äldre typen av säkringar som skruvas fast).

När en automatsäkring är tillslagen pekar brytaren uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver inte bytas utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. Exakt var varje säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till elcentralskåpet.

Huvudsäkringen till lägenheten sitter vid din mätartavla i källaren. Om alla säkringar i lägenheten är hela så är kan det vara en huvudsäkring som har löst ut. Dessa säkringar byter man själv och är av den gamla modellen (porslinssäkring).