För nyinflyttade

Välkommen till Brf Åriket 4!
Här på föreningens hemsida hittar du information och nyheter (under Aktuellt) som berör både föreningen och din lägenhet. För dig som är nyinflyttad finns här nedan lite information om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening samt svar på de vanligaste frågorna.

Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?
En bostadsrättsförening, kort kallat Brf, är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta bostadsrätterna i föreningens hus. Du som bor i en bostadsrätt är medlem i bostadsrättsföreningen och kallas bostadsrättshavare.
Bostadsrättshavaren har rätten att använda bostaden under obegränsad tid (förutsatt att man sköter sina förpliktelser mot föreningen) och kan vidare välja att överlåta, det vill säga sälja sin bostadsrätt till någon annan.
Bostadsrättsföreningen ansvarar för övergripande skötsel och underhåll av fastigheten och gemensamma utrymmen. Bostadsrättshavaren ansvarar generellt för den egna bostaden.

Dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare
Som bostadsrättshavare disponerar du utan tidsbegränsning över din bostad och föreningens gemensamma utrymmen. Du har rätt att vara med och besluta på föreningsstämman. Du kan också ansöka om en förtroendepost i styrelsen och aktivt delta i styrelsearbetet.
Dina skyldigheter handlar framför allt om att betala avgifter i tid, ta hand om din bostad och att följa föreningens ordnings- och trivselregler. Om du inte uppfyller dina skyldigheter, kan du i värsta fall ha förverkat nyttjanderätten till din bostad. Det är mycket ovanligt att det sker, men viktigt att känna till.
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter är mera utförligt redovisade i bostadsrättsföreningens stadgar (se Dokument) och i bostadsrättslagen, men berör bland annat att betala avgifter i tid och att underhålla och ta hand om bostaden på rätt sätt.

Underhåll din bostad
Du som bostadsrättshavare är skyldig att på egen bekostnad underhålla din bostad och hålla den i gott skick. Det innefattar bland annat bostadens golv, väggar, tak, kakel, sanitetsporslin, golvbrunn och köksutrustning. Bostadsrättsföreningen ansvarar för övrigt underhåll, som t.ex. tak, fasad och gemensamma utrymmen.

ORDNINGSREGLER: Läs gärna igenom ordningsreglerna både för föreningen och innergården som finns här.
GARAGE: Föreningen har två cykelrum och 63 st. parkeringsplatser för bil/elbil i garaget, se här för mer information.
SOPHANTERING & KÄLLSORTERING: Källsortering är viktigt både för miljön och föreningens ekonomi. Föreningen har två soprum, ett större vid Kungsängsgatan 59G, och ett mindre vid Viragatan 9. Mer information om kärlen i respektive soprum och källsortering hittar du här.
DÖRRAR: Här finns bl.a information om hur du ställer upp entré- och källardörrar när du t.ex. flyttar in.
PORTTELEFON: Kontakta styrelsen för att koppla porttelefonen till ditt mobilnummer.
EKONOMISK FÖRVALTARE: Kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare hittar du här.
TV, TELEFON OCH INTERNET: TV, telefon och internet ingår (som en obligatorisk kostnad som betalas med avgiften) men den boende behöver själv anmäla abonnemang hos leverantören. Kontaktuppgifter och mer information finns här.
FÖRSÄKRING: Se här ang. föreningens fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg.
NYCKLAR: Behöver du fler nycklar så hittar du mer information här.
FELANMÄLAN: Information och kontaktuppgifter för felanmälan av fastighet, hissar och garageport finns här.

Under Information finns även andra punkter som du kan behöva under din tid som boende i föreningen. Om du har fler frågor och inte hittar svaret på hemsidan är du välkommen att kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter finns här.