Varmvatten

Individuell varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning på den första avin varje kvartal.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos er ekonomiska förvaltare. Förbrukningen kommer som en separat post på avgiftsavin.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare.

Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Minol direkt på tel 040-411 999.

Varför tar det så lång tid att få varmt vatten från kranen?

Alla JM-bostäder är utrustade med snålspolande blandare vilket innebär att vattenflödet i din kran är mindre än i en icke snålspolande kran. Det gör att du får spola ett litet tag innan vattnet blir varmt. Även fast du med en icke snålspolande blandare, får fram varmvatten snabbare till kranen, blir den mängd vatten som spolas ur i stort sett densamma som från en blandare i en JM-lägenhet.

Den stora skillnaden i varmvattenförbrukningen blir när du till exempel duschar eller tvättar händerna. Då kommer den icke snålspolande kranen spola ur väsentligt mycket mer varmvatten. En snålspolande blandare har ett vattenflöde på ca 0,07 l/s att jämföra med en omodernare blandare som har ett flöde på 0,2 l/s.