Garage

Föreningen har 63 garageplatser varav 31 st med laddstation för elbil. Kostnaden är 1100 kr/månad för en vanlig plats och 1400 kr/månad för en laddplats. Kostnaden för el tillkommer.

Styrelsen sköter hanteringen av garageplatserna och har information angående aktuell kö.