Arkiv

 • 2023-06-03: Stämmoprotokoll
  Protokollet från föreningsstämman i maj finns nu upplagd under Dokument.
 • 2023-05-26: Ny styrelse och årsredovisning
  På stämman valdes en ny styrelse. Under Kontakt finner ni namnen på de nya styrelsemedlemmarna. Årsredovisningen för 2022 finns upplagd under Dokument.
 • 2023-05-18: Föreningsstämma
  Den ordinarie föreningsstämman är planerad den 22:a maj kl. 18:30 på innergården.
 • 2023-05-04: Garagestädning
  Garagestädning sker den 12:e maj. Mellan kl. 08:00 och 14:00 får inga bilar eller  lösa föremål finnas i garaget.
 • 2023-02-04: Spolning av avlopp
  SpolSnabben kommer och spolar avloppen i kök och badrum. Se mer info ang. förberedelser samt datum och tider för olika adresser i utskick från Spolsnabben. Kom ihåg att ställa låset i serviceläge samt lämna sjutillhållarlås/säkerhetslås olåst om ni inte är hemma! Se instruktionsfilm ang. hur man sätter dörren i serviceläge här.
 • 2023-01-10: Filterbyte – Sista chansen!
  Nya filter kan hämtas mellan kl. 18 och 19 på Viragatan 3 (källarplan) måndagen den 16:e och torsdagen den 19:e januari.
 • 2023-01-10: Ny ekonomisk förvaltare
  Sweax är ny ekonomisk förvaltare för föreningen från och med 2023-01-01.
 • 2022-12-12: Filterbyte
  Nu är det dags för filterbyte i tilluftdonen. Nya filter kan hämtas mellan kl. 18 och 20 på Viragatan 3 (källarplan) måndagen den 12:e och onsdagen den 14:e december.
 • 2022-11-11: Grillar på innergården
  Alla privata grillar som lämnats vid grillplatsen på innergården behöver tas bort inför vintern.
 • 2022-06-07: Markiser och balkonginklädnader
  Styrelsen vill påminna om att endast följande fabrikat och färg är tillåtna på markiser och balkonginklädnader.
 • 2022-06-07: Årsstämma Brf Åriket 4
  Årsredovisning 2021 samt protokoll från årsstämman finns nu upplagda under Dokument.
 • 2022-05-20: Garagestädning
  Garagestädning sker den 25:e maj. Mellan kl. 08:00 och 16:00 får inga bilar eller  lösa föremål finnas i garaget.
 • 2022-05-20: Årsstämma Brf Åriket 4
  Föreningens årsstämma äger rum den 23:e maj kl. 18:30.
 • 2022-05-17: Målning på innergården
  Målning av av utemöbler och trädetaljer på innergården utförs av Engbergs Måleri med start den 17: e maj.
 • 2021-11-21: Bortrensade cyklar
  Kontakta styrelsen snarast om ni saknar någon cykel. Bortrensade cyklar kan återfås till och med den 6:e december.
 • 2021-09-22: Cykelrensning
  Cykelrensning pågår i samarbete med Uppsala Returcyklar. Glöm inte att ta bort den gröna lappen senast den 30:e september! Efter detta datum kommer alla cyklar med lapp kvar att rensas ut från cykelställen i och runt fastigheten.
 • 2021-06-20: Ny styrelse
  På stämman den 17:e juni valdes en ny styrelse. Under Kontakt finner ni namnen på de nya styrelsemedlemmarna.
 • 2021-02-05: Rastning av hundar
  För allas trevnad vänligen rasta inte hundar på innergården!
 • 2021-02-05: Papperspåse för matavfall – uppdatering
  Papperspåsar och hållare utdelade till alla boende under veckan. Därmed är det nu obligatoriskt att använda papperspåsar för sopsortering av matavfall. För mer info se: Papperspåse för matavfall | uppsalavatten.se
 • 2020-12-28: Försenade avgiftsavier
  Av oklar anledning har Riksbyggen inte skickat ut avgiftsavierna som vanligt i december. För de som har autogiro kommer det att göras en dragning den 4: e januari. De som har pappersfakturor kommer att få avier senast på onsdag medan de som har e-fakturor får avier idag. Förfallodatum för dessa är 15:e januari.
 • 2020-12-07: Papperspåse för matavfall
  Nu införs papperspåse för matavfall i hela Uppsala för att minska användningen av plastpåsar i samhället och bidra till en hållbarare stad. Från och med att föreningen fått papperspåsar och hållare till alla hushåll är det obligatoriskt att sortera matavfall i papperspåse. Mer information kommer.
 • 2020-11-29: Inbrott i källar- och cykelförråd
  Vi befarar att vissa boende ännu inte uppmärksammat att deras cyklar blivit stulna. Kontrollera därför om er cykel finns kvar i cykelförrådet. Ni som blivit av med er cykel uppmanas att göra en polisanmälan.
 • 2020-11-10: Inbrott i källar- och cykelförråd
  Eftersom det på senare tid inträffat flera stölder från källar- och cykelförråd vill vi uppmana alla boenden att vara observanta så att obehöriga inte tar sig in fastigheten. Stanna alltid vid garageporten tills dess att den är stängd vid in- och utpassage. Detsamma gäller även vid entréerna i trapphusen. En metod som använts för att hålla dörrarna öppna är att papper tryckts in och blockerat låsen. Styrelsen vill därför uppmana alla boende att hjälpas åt och vara uppmärksamma på detta när man rör sig i fastigheten.
 • 2020-08-22: Övervakningskameror
  Styrelsen har beslutat att installera övervakningskameror för att motverka inbrott. Installationen påbörjas i garaget den 22:a augusti.
 • 2020-06-23 – Ny styrelse
  På stämman den 8:e juni valdes en ny styrelse. Under Kontakt finner ni namnen på de nya styrelsemedlemmarna.
 • 2020-04-17- Årsstämma 2020
  På grund av Coronaviruset kommer inte årsstämman att äga rum den 4 maj. Vi återkommer om nytt datum längre fram.
 • 2019-06-03 – Årsredovisning 2018
  Nu finns årsredovisningen för 2018 upplagd under Dokument.
 • 2019-06-03 – Ny styrelse
  På stämman den 20 maj valdes en ny styrelse. Under Kontakt finner ni namnen på de nya styrelsemedlemmarna.
 • 2018-12-18 – Ekonomisk förvaltare
  Styrelsen har beslutat att byta ekonomisk förvaltare till Riksbyggen from 2019-01-01. Månadsavgifter har därför kommit från Riksbyggen nu istället för från MBF. Dock har MBF felaktigt skickat ut e-fakturor. Ni kan bortse från dem.
 • 2018-10-24 – Stadgar
  Våra senaste stadgarna är uppladdade, finns under Dokument.
 • 2018-05-15 – Protokoll från föreningsstämma
  Protokoll från ordinarie föreningsstämma, som hölls 2018-04-03, finns under Dokument.
 • 2018-03-26 – Grillning
  Med stundande vår vill vi i styrelsen uppmärksamma alla medlemmar att det råder förbud för alla typer av grillning med öppen låga (gasol, kol, etc) på balkonger och uteplatser i föreningen. Detta då det är en brandrisk, och oset sprids in i lägenheter via friskluftsintag.