Arkiv

 • 2020-08-22: Övervakningskameror
  Styrelsen har beslutat att installera övervakningskameror för att motverka inbrott. Installationen påbörjas i garaget den 22:a augusti.
 • 2020-06-23 – Ny styrelse
  På stämman den 8:e juni valdes en ny styrelse. Under Kontakt finner ni namnen på de nya styrelsemedlemmarna.
 • 2020-04-17- Årsstämma 2020
  På grund av Coronaviruset kommer inte årsstämman att äga rum den 4 maj. Vi återkommer om nytt datum längre fram.
 • 2019-06-03 – Årsredovisning 2018
  Nu finns årsredovisningen för 2018 upplagd under Dokument.
 • 2019-06-03 – Ny styrelse
  På stämman den 20 maj valdes en ny styrelse. Under Kontakt finner ni namnen på de nya styrelsemedlemmarna.
 • 2018-12-18 – Ekonomisk förvaltare
  Styrelsen har beslutat att byta ekonomisk förvaltare till Riksbyggen from 2019-01-01. Månadsavgifter har därför kommit från Riksbyggen nu istället för från MBF. Dock har MBF felaktigt skickat ut e-fakturor. Ni kan bortse från dem.
 • 2018-10-24 – Stadgar
  Våra senaste stadgarna är uppladdade, finns under Dokument.
 • 2018-05-15 – Protokoll från föreningsstämma
  Protokoll från ordinarie föreningsstämma, som hölls 2018-04-03, finns under Dokument.
 • 2018-03-26 – Grillning
  Med stundande vår vill vi i styrelsen uppmärksamma alla medlemmar att det råder förbud för alla typer av grillning med öppen låga (gasol, kol, etc) på balkonger och uteplatser i föreningen. Detta då det är en brandrisk, och oset sprids in i lägenheter via friskluftsintag.