Information

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas till:
(Blankett finns under Dokument)

Brf Åriket 4
Viragatan 3
753 18 Uppsala

Månadsavgift

Föreningen anlitar Riksbyggen för ekonomisk förvaltning from 2019-01-01 (Tidigare MBF)
Riksbyggen skickar ut avier för betalning av månadsavgiften. Enklast betalar du månadsavgiften med e-faktura eller autogrio. Blankett för autogiromedgivande laddar du ner hos: Riksbyggen.
Vid frågor avseende din månadsavgift, avi mm kontakta Riksbyggen:

Kundtjänst (länk)
Tel 0771-860 860

Balkong och uteplats

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.
Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:
Fabrikat: Sandatex
Färg: NCS S 4000-N (grå)
Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Beslut gällande bygglov för inglasning av balkong.
Bygglov
Avtal balkonginglasning inkl kontrollplan – Åriket 4
Balkonginglasningsansvarig är Einar Björgvinsson

Nycklar

Här kan Ni beställa fler nycklar till bostaden;
Certego
Fyrislundsgatan 68
754 50 Uppsala
Telefon: 018-56 90 00
Öppettider vardagar 07.00- 17.00
Lördag och söndag stängt
Det är viktigt att du visar kontraktet för bostaden och legitimation så att ingen obehörig får tillgång till nycklar.

Underhåll av din JM-bostad

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du faktiskt göra själv.
JM har tagit fram ett antal instruktionsfilmer som visar hur du till exempel rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn och vattenlås.
Till filmerna

Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i en gemensam miljöstation nära trapphusentrén på Kungsängsgatan 59G eller Viragatan 9.

I miljöstationen sorteras förutom komposterbart och brännbart även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier.
Grovsopor som till exempel wellpapp, större emballage och möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.
Vår närmaste återvinningscentral finns i Boländerna och har generösa öppettider. Klicka här för att komma till kommunens hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Individuell varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos er ekonomiska förvaltare. Förbrukningen kommer som en separat post på avgiftsavin.

Vid frågor kring debiteringen kontakta Riksbyggen
Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Minol direkt på tel 040-411 999.