Pantsättning & Överlåtelse

Alla pantsättningar, överlåtelser och medlemsansökningar skickas in digitalt till föreningens förvaltare (ekonomi@sweax.se) alternativt till följande postadress:

BRF ÅRIKET 4

Sweax AB
Fålhagsleden 55
753 23 UPPSALA

Pantsättning

Sweax lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.

Överlåtelse

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.