Pantsättning & Överlåtelse

Pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens förvaltare:
Riksbyggens servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

Riksbyggen lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.

Överlåtelse

Alla överlåtelser och medlemsansökningar skickas in digitalt till Riksbyggen: https://overlatelse.riksbyggen.se

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.